Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

ÖZEL EĞİTİM


Farklı gelişim gösteren çocukların (Otizm, Asperger Sendromu, Down Sendromu vb.) bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda uygulanan eğitimdir. Uygulanan teknik ve yöntemler de yine her çocuğun “tek” olduğu inancından yola çıkılarak hazırlanır ve uygulanır.

BİREYSEL EĞİTİM


Akademik, duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlar yaşayan çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan eğitimdir. Adı “bireysel” eğitim olmakla birlikte, çocuğun hayatında etkin olan tüm kişi ve kurumlar (aile, okul vb.) sürece dahil edilerek çalışma sürdürülür.

ANNE BABA DANIŞMANLIĞI


Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken yaşadıkları süreç içerisinde karşılaştıkları tüm soru ve sorunlarda onlara yol göstericisi ya da yol arkadaşı olmak amacıyla yaptığımız çalışma ve uygulamalardır. Her açıdan sağlıklı ve mutlu ebeveynlerin çocuklarının da sağlıklı ve mutlu olacağı inancını taşımaktayız. Bu nedenle, anne ve babaların sürece dahil olmaları, desteklenmeleri ve kişisel ihtiyaçlarının farkına varmaları amaçlanarak, çocuklarına yaklaşımları yönlendirilmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda, psikolojik, akademik ve gelişimsel olarak çeşitli yöntemler (ölçekler, testler, gözlem vb.) kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma hedefleri belirlenir ve çocuklar takip edilir.

EV DESTEK PROGRAMI


Çocuğun gelişimi bir bütündür. Nasıl ki her gelişim alanı takip edilmeli ve desteklenmeli ise, çocuğun bulunduğu her ortam da takip edilmeli ve desteklenmelidir. Bu noktada, çocuğun ‘temel yaşam alanı’ da unutulmamalıdır. Merkezimizde yürütülen çalışmalar, ihtiyaç duyulduğunda alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından ev ortamına aktarılmakta ve takip edilmektedir.

GRUP ÇALIŞMALARI


Merkezimizde çocukların gereksinimleri doğrultusunda grup çalışmaları da yürütülmektedir. Ortak ihtiyaç ve yaş aralığı belirlenerek yürütülen bu grup çalışmaları; ‘temel oyun becerilerini kazandırma’, ‘iletişim becerilerini geliştirme’ ve ‘sosyal becerileri destekleme’ ana başlıklarıyla oluşturulmaktadır. Eğitimler 8-10 hafta sürmektedir.